Trợ giúp

Xin chào!

Cộng đồng này dành cho các chuyên gia và những người đam mê các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.  
Chia sẻ và thảo luận về nội dung tốt nhất và ý tưởng tiếp thị mới, xây dựng hồ sơ chuyên nghiệp của bạn và trở thành một nhà tiếp thị tốt hơn cùng nhau.

0

Giới thiệu về SCS

Ảnh đại diện
Administrator

SCS thiết kế tập trung dữ liệu và phân quyền. SCS cùng mở rộng với doanh nghiệp bạn khi quy mô mở rộng mà không cần thay thế phần mềm khác. SCS có khả năng tích hợp với nhiều đơn vị khác như: cổng thanh toán Momo, VNPay, Payme; hoá đơn đỏ: VNPT; multi-chanels như: AWS, Alibaba, Tiki, Lazada, Felix Store... 

Nhập câu hỏi của bạn ở đây.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ